مجتمع آموزشی نیک اندیشان نوین دبیرستان دوره‌ی اول و دوم

فعالیتهای مهارتی

مجتمع آموزشی و پرورشی در راستای چشم انداز 20 ساله نظام نوین آموزشی ،سازوکارهای نوین کسب مهارت های فنی و کشف استعدادهای ناب فرزندان عزیزمان، اقدام به برگزاری رشته های مختلف مهارتی نموده است .

رشته های مهارتی:

1- کمیشیپ و کمیکار

2- هوافضا و فنآوری پروازی

3- معماری

4- کمک های اولیه

افتخارات

مقام های ورزشی

مقام سوم مسابقات والیبال دانش‌آموزی منطقه

دارنده مقام های اول تا سوم مسابقات تنیس روی میز منطقه