مجتمع آموزشی نیک اندیشان نوین دبیرستان دوره‌ی اول و دوم

افتتاح سالن مطالعه جدید بچه های دوازدهم به امید خیر و برکت و مدد پروردگار جهت موفقیت بچه های عزیزمون????????????????????

اردوی تفریحی توچال پایه دوازدهم